Chór Voce Angeli

Chór Voce Angeli, wraz z prowadzącym Piotrem Pałką, związany jest z bazyliką franciszkańską od roku 1999. Rozpoczęcie współpracy zainicjowane zostało zaproszeniem nas, przez o. Jerzego Brusiło, który był naszym opiekunem, a obecnie jest naszym przyjacielem.

Celem chóru jest wyśpiewanie wraz z Aniołami Chwały Bożej poprzez uczestnictwo w liturgiach oraz koncertach odbywających się w Bazylice, a także w Polsce i Europie.

Zespół jako jeden z nielicznych wyróżnia się śpiewaniem obok istniejących już utworów religijnych w szczególności nowych kompozycji liturgicznych i religijnych kompozytora krakowskiego - Piotra Pałki.

Należy tu wymienić premierowe wykonania autorskie takich utworów, jak:

♪ KRAKÓW KOCHA CIĘ oraz ALLELUJA na BŁONIACH, wykonywane podczas mszy papieskich dyrygowanych na Błoniach przez Piotra Pałkę.

♪ Hymn Spotkania Młodzieży podczas spotkania z Papieżem Benedyktem - NIE LĘKAJCIE SIĘ.

Formy oratoryjne, napisane przez Piotra Pałkę:

  • ♪ ORATORIUM TRYPTYK RZYMSKI, do słów Jana Pawła II.
  • ♪ ORATORIUM WARSZAWSKIE – REDEMPTORIS MATER, do słów Tadeusza Adamskiego.
  • ♪ ORATORIUM BRANIEWSKIE – MIKOŁAJ KOPERNIK, do słów karmelitanki s. Miriam ze Spręcowa.
  • ♪ Wielka Gala Koncertowa  na okoliczność 25-lecia fundacji Jana Pawła II w Rzymie, gromadząca artystów i ludzi z całego świata, związanych z osobą Jana Pawła II.

Wśród nich bardzo ważną rolę zajmuje prapremiera mszy skomponowanej dla krakowskiej bazyliki przez Piotra Pałkę, wykonanej przez chór Voce Angeli, dzięki życzliwości i pomocy o. Andrzeja Zająca: Missa in Basilica cracoviensi sancti Franciscia następnie wydanie płyty z tą kompozycją na okoliczność 800-lecia Franciszkanów w Polsce (okolicznościowe wydanie z pomocą wydawnictwa InAltum)