10 listopada 2012 Piotr Pałka otrzymał Medal Benemerenti za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla kościoła katolickiego. Jest to papieskie odznaczenie, które Piotrowi Pałce wręczył przełożony generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik, oraz przełożona generalna Sióstr Michalitek m. Natanaela Bednarczyk CSSMA za zasługi dla dzieł michalickich.